Titulació Oficial

Tots els Cicles que es realitzen a l’escola són títols oficials gestionats per ensenyament

Professors qualificats

La configuració de les unitats formatives permet al centre impartir cada una d’elles amb el professorat més adequat

La millor ràtio alumne-màquina

Les sessions pràctiques es treballen en grups reduits. S’ofereix un ràtio d’un alumne per MAC

Accés al campus virtual

Plataforma de comunicació de l’alumne o els pares amb els professors o el tutor. Consulta d'horari, aules i notes

Pràctiques en empreses

Ampli llistat d'empreses col·laboradores on els alumnes posen en pràctica allò que han après i tenen contacte amb el món laboral

Postgrau i mobilitat

En acabar els estudis oferim sortida en professional a través del postgrau i3 o continuar els estudis universitaris a l'estranger.

Accés a produccions audiovisuals

Durant l’any es duen a terme diferents produccions audiovisuals en les que s’involucra l’alumnat per a que tinguin una experiència enriquidora

Accès lliure a tots els alumnes

Els alumnes poden accedir a les aules fora del seu horari per a poder avançar en els treballs o projectes que tinguin en curs

2800m2 d’espais

Aules Teòriques, Estudi de So, Plató de Fotografía, Aula/taller So Anlògic, Sala de Postpo de So / locutori de radio, Platós de Tv, Aules Taller, Aules Técniques i Sala edició linial /Ingesta