Ites

ITES és un centre totalment privat que imparteix i emet titulació oficial en l'àmbit audiovisual. Aquesta característica ens diferencía d’altres centres tan públics com concertats, ja que ens permet adaptar-nos més ràpidament als canvis que pateix el nostre entorn de treball amb les noves tecnologies.

A ITES creiem que no n’hi ha prou amb els coneixements apresos a les aules, sinó que a més calen uns valors i una actitud de superació i treball constant en un món cada cop més competitiu i que demana d’un reciclatge continu, per això fem molta émfasi en la preparació tècnica i instrumental però també en la transmissió dels valors que creiem que han d’acompanyar un bon professional.

Els nostres valors

Els nostres objectius

  • Donar una formació tècnica basada en un sentit pràctic i adaptada a les necessitats del mercat laboral

  • Proporcionar una formació humana basada en actituds, comportaments i hàbits clau pel desenvolupament personal i professional

  • Donar un ensenyament basat en una metodologia activa, pràctica i participativa, que potencïi la iniciativa, la creativitat i el treball en equip