Tràmits i documentació

Per a realitzar qualsevol sol·licitud de tramitació de convalidacions, certificacions d’estudi o sol·licitud de títols, entre d’altres, haureu de descarregar el formulari adequat, dels que trobareu a continuació, emplenar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre dins l’horari establert.

SOL·LICITUD DEL TÍTOL ACADÈMIC
SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS
SOL·LICITUD DE CERTIFICATS D'ESTUDI
FORMULARI MATRICULA UNITATS FORMATIVES SOLTES
FORMULARI MATRICULA UNITATS FORMATIVES PENDENTS CURS PROPER
SOL·LICITUD DE BAIXA D'ITES
FORMULARI ERASMUS+
Aquestes sol·licituds requereixen un mínim de 48 hores per ser resoltes (a comptar des de la seva presentació a secretaria).