Tràmits i documentació

Per a realitzar qualsevol sol·licitud de tramitació de convalidacions, certificacions d’estudi o sol·licitud de títols, entre d’altres, haureu de descarregar el formulari adequat, dels que trobareu a continuació, emplenar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre dins l’horari establert.

SOL·LICITUD DEL TÍTOL ACADÈMIC

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS D’ESTUDI

SOL·LICITUD IDALU

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA DE UFS PENDENTS

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA DE UFS SOLTES

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS

Aquestes sol·licituds requereixen un mínim de 48 hores per ser resoltes (a comptar des de la seva presentació a secretaria).