Pràctiques a l'estranger

En acabar els estudis tens la possibilitat de desenvolupar les pràctiques en una empresa europea

ITES I ERASMUS+

A ITES entenem que la mobilitat en els processos formatius és una estratègia fonamental que permet a les persones que hi participen ampliar les seves capacitats professionals i personals, així com millorar la seva ocupabilitat i les competències lingüístiques.

La mobilitat d’estudiants i professors és una de les eines fonamentals per a la modernització de l’educació i la millora de la qualitat educativa.

Per poder dur a terme els futurs projectes de mobilitat, a ITES ho fem mitjançant el programa ERASMUS+.

Què és Erasmus+?

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2014.

En matèria educativa abarca tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior y formació de persones adultes.

Aquest programa ofereix suport als centres d’estudis superiors per fomentar les aliances entre centres educatius i empreses dels països de la UE o altres països associats.

Algunes de les prioritats del programa són:

 • Donar una dimensió social als estudis superiors
 • Augmentar la qualitat dels aprenentatges assolits
 • Augmentar les possibilitats d’incorporació al món laboral
 • Com hi puc participar?

  A l'inici de curs us convocarem a una reunió informativa sobre el Programa Erasmus+.

  Per participar en el Programa Erasmus+ s’ha d’estar matriculat al centre en segon curs d’un cicle formatiu de grau superior.

  El període de pràctiques es realitzarà una vegada finalitzat els estudis, entre els mesos de maig i juliol.

  La mínima durada de l’estada de mobilitat per a pràctiques és d’un mínim de vuit setmanes adaptant-se aquestes al nombre d’hores de FCT a realitzar en funció del cicle formatiu.

  En què consisteix la beca Erasmus?

  La beca Erasmus té com a finalitat ajudar-vos amb les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (per exemple manutenció, viatge, allotjament...)

  L’ajut Erasmus depèn de la durada de l’estada al centre europeu d’acollida i del país de destí. Aquests ajuts depenen de la quantitat establerta per l'OAPEE que gestiona els ajuts. La quantitat rebuda en concepte de Beca pot variar d’un any a l’altre ja que depèn de fons europeus.