Estudis

A Ites impartim tots els cicles formatius de la família d'imatge i so. Les vies d'accés per poder cursar el grau mig són tenir el títol d'E.S.O, el títol de tècnic/a auxiliar o equivalent o haver superat el segon curs de batxillerat.

Grau Mig

Aquest és l'únic cicle de grau mig de la família d'image i so. Es tracta d'un cicle centrat en l'àmbit del so per a produccions de cinema, vídeo, televisió, multimèdia, ràdio, indústria cinematográfica i espectacles. Aprendràs a captar i editar imatge fixa i mòbil.

Grau Superior

Els cicles de grau superior de la família d'image i so són:
  • Animació 3D, jocs i entorns interactius
  • Producció
  • Il·luminació
  • Realització
  • So
  • En acabar els estudis de cicle de grau superior pots accedir al mercat laboral, a la universitat o anar a l'estranger a través del programa de "Mobility"