Continguts audiovisuals

Els alumnes d'Ites durant la seva estada al centre generen multitud de projectes que passen a formar part del seu currículum

Síntesi

Durant el segon any del cicle els alumnes desenvolupen un projecte grupal en què posen en comú les competències adquirides.

Es realitzen diferents projectes on s'interrelacionen les diferents disciplines: un curtmetratge, la gravació d'un disc, projectes fotogràfics, un videojoc... barrejant per tant alumnes de diferents cicles per què aprenguin a coordinar-se tal com s'ho trobaran el dia de demà.

Podeu veure algun dels resultats d'anys anteriors:

Síntesi 2016
Síntesi 2015

i3tv

És el canal online que permet donar visibilitat als treballs dels nostres alumnes (ites.es/i3tv).

En aquesta plataforma es publiquen els millors projectes de cinema, televisió, animació, so i fotografia dels alumnes de cada promoció.

L'equip d'i3 que gestiona la plataforma i part dels continguts està format per alumnes que han acabat els estudis i cursen un tercer any becat al centre formant part de la productora audiovisual.

Projectes culturals

Més enllà del curs, Ites proposa un seguit d'activitats durant l'any per tal que els alumnes puguin practicar en un entorn similar al real en els diferents àmbits. Entre elles es troba el Posa't la Gorra al Zoo de Barcelona, el Microzona Teatral (enguany l'edició 4.0), la setmana cultural o la gala final.