Què és el cicle de Vídeo Discjòquei i So?

En aquest cicle aprendràs a definir la forma i el contingut, els mitjans humans i materials per a la realització de sessions d’animació musical i visual.

T’ensenyarà les tècniques per saber muntar, connectar i desmuntar equips de so, imatge i il·luminació en projectes de so i d’animació musical i visual. Seràs capaç de captar, editar i preparar arxius musicals i visuals d’imatge fixe i mòbil per realitzar la mescla directa, edició, enregistrament i reproducció de tot tipus de projectes audiovisuals.

Informació sobre el cicle

 • Instal·lació i muntatge de equips de so.
 • Captació i gravació de so.
 • Preparació de sessions de vídeo discjòquei.
 • Animació musical en viu.
 • Animació visual en viu.
 • Presa d’imatges i muntatge digital.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
 • Ajudant de so en televisió.
 • Microfonista de cine i vídeo.
 • Microfonista de concerts musicals.
 • Microfonista de espectacles escènics.
 • Ajudant de muntatge de so en cine.
 • Discjòquei.
 • Videojòquei.
 • Vídeo Discjòquei.
 • Lightjòquei.
 • Retocador/a fotogràfic/a digital.
 • Setembre-Juny
 • 2 anys acadèmics
 • 2000 hores (350 de pràctiques)
 • De dilluns a divendres
 • Títol de E.S.O
 • Títol de tècnic/a auxiliar o equivalent
 • Haver superat el segon curs de Batxillerat
 • Prova d’accés
  Tècnic de Vídeo Discjòquei i So

Què es fa al cicle de grau mig d'imatge i so?

Aquest cicle inclou diversos aspectes de l'àmbit audiovisual per a formar a l'alumne en totes les competències que demana el sector i lliurar-li les bases per poder accedir a un grau superior.

Imatge i so

Durant els dos anys que dura el cicle es treballa el camp de la imatge i el del so.

Vídeo Discjòquei i So es el nom amb què ensenyament ha batejat l'únic cicle de grau mig de la família d'imatge i so.

El contingut d'aquest cicle lliura les bases a l'alumne en l'àmbit audiovisual perquè pugui o bé entrar en el món laboral com assistent, o bé aprofundir en el coneixement d'aquella àrea en què tingui més interès continuant els seus estudis amb un grau superior.

Es tracta per tant una part molt important relacionada amb el so, la senyal, l'enregistrament o l'emissió, però també amb la imatge, ja sigui amb presa fotogràfica com de vídeo i el seu posterior tractament.

Com que els àmbits en els que es treballa en aquest cicle són molt amplis, l'alumne pot, a partir de finals del primer curs, concretar amb el departament de pràctiques en quin sector vol desenvolupar aquestes pràctiques.

D'aquesta manera l'alumne pot encaminar-se més cap a la imatge o el so segons sigui la seva preferència.

Una vegada finalitzats els estudis l'alumne d'Ites pot incorporar-se a l'entorn laboral o bé continuar amb la seva formació a Ites en aquell cicle de grau superior que més li escaigui.

Al centre s'imparteixen tots els cicles de grau superior de la família d'imatge i so.

 • Il·luminació, captació i tractament d'imatge
 • So per audiovisuals i espectacles
 • Realització de projectes audiovisuals i espectacles
 • Producció d'audiovisuals i espectacles
 • Animació 3D, Videojocs i Entorns interactius
 • Demana més informació sobre el cicle de Vídeo Discjòquei i So

   

  mail: info@ites.es

  tlf: 93 232 89 93