Il·luminació, captació i tractament d'imatge

Cicle de Grau Superior

Aquest professional treballarà en la captació d’imatges i il·luminació en productores, televisions, empreses d’il·luminació i de generació i tractament digital d’imatges fotogràfiques.

Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Cicle de Grau Superior

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de la producció i realització (cinema, vídeo, multimèdia, televisió i newmedia) de tot tipus d’audiovisuals i en el de la producció i realització d’espectacles.

Producció d'audiovisuals i espectacles

Cicle de Grau Superior

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de la producció de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió, ràdio i new media) així com en la producció d’espectacles.

So per a audiovisuals i espectacles

Cicle de Grau Superior

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector audiovisual, radiofònic, discogràfic, de l’espectacle, d’esdeveniments i d’instal·lació d’estructures fixes i efímeres de sonorització en recintes acotats.

Vídeo, discjòquei i so

Cicle de Grau Mitjà (CFGM)

La competència general d’aquest títol consisteix a fer sessions d’animació musical i visual en viu i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

Estudia a l'estranger

Grau universitari

Cursa un grau universitari a l’estranger amb titulació oficial internacional. Podràs convalidar part dels estudis a través del títol de Grau Superior obtingut a Ites.

Actualitat