Cursos de Fotografia
Bodegó Publicitari i Fotografia
Gastronòmica

Curs dirigit a fotògrafs avançats que vulguin millorar els seus coneixements, aprofundir en el domini de la llum i la composició de la fotografia gastronòmica i el bodegó publicitari.

Temari

Aula teòrica

 • La fotografia gastronòmica i el bodegó publicitari
 • Autors contemporanis
 • Composició
 • Metodologies i estils de treball
 • Relació amb el client, l’encàrrec i la realització
 • Pressuposts i costs
 • Marketing i xarxes socials

Plató de foto

 • Equip, accessoris i material necessari
 • Esquemes de il·luminació i modificadors de llum
 • Fotografia de diferents tipus d’aliments amb llum natural
 • Props, food styling i direcció d’art
 • Fotografia de diferents tipus de aliments amb llum de flash en estudi
 • Fotografia de diferents tipus de begudes amb llum de flash en estudi
 • El bodegó publicitar

Aula tècnica

 • Edició d’imatges

Hores i Sessions

Dies i horari: 
Numero de sessions: 12
Durada de sessió: 3 hores
Total hores: 36 hores

Dates:

 

Recursos Tècnics

Material a càrrec del centre

 

 • Photoshop
 • Capture One

Requisits

 • Coneixements avançats de fotografia i ús de flash d’estudi

Juan Sánchez

www.foodshot.es

Preu

Preu del curs: 360€
Preu per Alumni d'Ites: 300€

Contacte

Ites
Escola Tècnica de
Cicles Formatius d’Imatge i So

Carrer Bailèn, 36
08010 Barcelona
932328993
info@ites.es

Segueix-nos

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres 9:00h a 19:00h

Cursos de Fotografia
Bodegó Publicitari i Fotografia Gastronòmica

Temari

Aula teòrica

 • La fotografia gastronòmica i el bodegó publicitari
 • Autors contemporanis
 • Composició
 • Metodologies i estils de treball
 • Relació amb el client, l’encàrrec i la realització
 • Pressuposts i costs
 • Marketing i xarxes socials

Plató de foto

 • Equip, accessoris i material necessari
 • Esquemes de il·luminació i modificadors de llum
 • Fotografia de diferents tipus d’aliments amb llum natural
 • Props, food styling i direcció d’art
 • Fotografia de diferents tipus de aliments amb llum de flash en estudi
 • Fotografia de diferents tipus de begudes amb llum de flash en estudi
 • El bodegó publicitar

Aula tècnica

 • Edició d’imatges

Hores i Sessions

Dies i horari: 
Numero de sessions: 12
Durada de sessió: 3 hores
Total hores: 36 hores

Dates:

Recursos Tècnics

Material a càrrec del centre

 • Photoshop
 • Capture One

Requisits

 • Coneixements avançats de fotografia i ús de flash d’estudi

Juan Sánchez

www.foodshot.es

Preu

Preu del curs: 360€
Preu per Alumni d'Ites: 300€

Contacte

Ites
Escola Tècnica de
Cicles Formatius d’Imatge i So

Carrer Bailèn, 36
08010 Barcelona
932328993
info@ites.es

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres 9:00h a 19:00h