Docentes

Cap d'estudis i docent

Cap tècnic i docent

Cap curricular i docent

Tutor de vídeo, discjòquei i so i docent

Tutor de vídeo, discjóquei i so i docent

Cap de currículum i tutora de realització i docent

Cap de currículum i tutora d'imatge i docent

Cap de currículum i tutor de so i docent

Tutora d'imatge i docent

Tutor de producció i docent

Tutora de realització, docent i responsable de pràctiques

Tutor de realització i docent

Tutora de realització i docent

Tutor de So i docent

Docent

Docent

Docent

Docent i responsable de pràctiques

Docent

Docent i responsable de l'International Hub

Docent

Docent

Docent

Personal no docente

Responsable informàtic

Coordinador i3

Departament de comptabilitat

Departament tècnic

Departament tècnic

Departament de logística

Secretaria acadèmica

Serveis de neteja

Serveis de manteniment