Erasmus+

ITES i Erasmus+

A ITES entenem que la mobilitat en els processos formatius és una estratègia fonamental que permet a les persones que hi participen ampliar les seves capacitats professionals i personals, així com millorar la seva ocupabilitat i les competències lingüístiques.

La mobilitat d’estudiants i professors és una de les eines fonamentals per a la modernització de l’educació i la millora de la qualitat educativa.

Per poder dur a terme els futurs projectes de mobilitat, a ITES ho fem mitjançant el programa ERASMUS+.

Com hi puc participar

A l’inici de curs us convocarem a una reunió informativa sobre el Programa Erasmus+.

Per participar en el Programa Erasmus+ s’ha d’estar matriculat al centre en segon curs d’un cicle formatiu de grau superior.

El període de pràctiques es realitzarà una vegada finalitzat els estudis, entre els mesos de maig i juliol.

La mínima durada de l’estada de mobilitat per a pràctiques és d’un mínim de vuit setmanes adaptant-se aquestes al nombre d’hores de FCT a realitzar en funció del cicle formatiu.

21
mobilitats d'alumnes i personal docent d'ITES

Experiència de Pablo Sabater (desembre 2018)

"Participar en un Erasmus és una experiència inoblidable"

“Em va sorgir l’oportunitat d’anar a Faro (Portugal) a treballar durant dos mesos en un diari.”

“M’ha permès sortir de la zona de confort i ampliar el meu portfoli

@pablosabater_

(fotògraf)