CFGS Il·luminació, captació i tractament d’imatge

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar projectes fotogràfics complets, captar, registrar i tractar imatges en produccions audiovisuals i il·luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, determinant i controlant la qualitat tècnica, formal i expressiva.

imatge_ites

Àmbit professional

Aquest professional exercirà l’activitat en l’àmbit de la captació, registre d’imatges i il·luminació en productores de cinema i de vídeo, i en emissores de televisió, així com en empreses dedicades a la il·luminació espectacular en tota classe d’espectacles i d’esdeveniments i també en empreses dedicades a l’elaboració, generació i tractament digital d’imatges fotogràfiques.

Informació general
Dos anys (dos cursos acadèmics) 2000 hores

Horari
De dilluns a divendres de 8.30 h a 15 h

Titulació
Tècnic/a superior en il·luminació, captació i tractament d’imatge

Requisits d’accés
Títol de batxillerat.
Títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
Qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
Superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Càmera de cinema, vídeo i televisió.
 • Ajudant de càmera.
 • Càmera ENG (electronic news gathering).
 • Il·luminador de televisió.
 • Ajudant d’il·luminació.
 • Responsable d’il·luminació en espectacles en viu.
 • Luminotècnic d’espectacles en viu.
 • Tècnic de taules de control d’il·luminació en espectacles.
 • Fotògraf.
 • Foto fixa.
 • Reporter gràfic.
 • Retocador fotogràfic digital.
 • Supervisor de sistemes digitals i vectorials d’imatge.

Mòduls professionals i unitats formatives

Mòdul professional 1: planificació de càmera en audiovisuals

UF 1: llenguatge i expressió audiovisual.
UF 2: tecnologia d’equipament de càmera.
UF 3: planificació de les operacions de càmera.
UF 4: fluxos de treball d’equip de càmera.

Mòdul professional 2: presa d’imatge audiovisual

UF 1: posicionament, moviment i control dels paràmetres de càmera.
UF 2: tècniques d’enregistrament amb una sola càmera.
UF 3: tècniques d’enregistrament multicàmera.

Mòdul professional 3: projectes d’il·luminació

UF 1: avaluació dels projectes d’il·luminació.
UF 2: il·luminació d’espectacles en viu.
UF 3: il·luminació per a audiovisuals.
UF 4: realització del pla d’il·luminació.

Mòdul professional 4: luminotècnia

UF 1: tecnologia i planificació d’instal·lacions d’il·luminació.
UF 2: instal·lació elèctrica, cablatge i manteniment d’equips d’il·luminació.
UF 3: muntatge de la il·luminació d’espectacles en viu.
UF 4: muntatge de la il·luminació per a audiovisuals.

Mòdul professional 5: control de la il·luminació

UF 1: narrativa audiovisual de la il·luminació.
UF 2: manipulació tècnica i expressiva de la il·luminació.
UF 3: control de la il·luminació en espectacle en viu.
UF 4: control de la il·luminació en la presa i postproducció audiovisuals.

Mòdul professional 6: projectes fotogràfics

UF 1: disseny i posada en escena d’un projecte fotogràfic.
UF 2: pla de treball, recursos i organització de l’empresa fotogràfica.

Mòdul professional 7: presa fotogràfica

UF 1: preparació, il·luminació, control de l’exposició i presa fotogràfica.
UF 2: presa fotogràfica en projectes de retrat i moda.
UF 3: presa fotogràfica en projectes de reportatge.
UF 4: presa fotogràfica en projectes de bodegó i publicitat.

Mòdul professional 8: tractament fotogràfic digital

UF 1: preparació, manteniment i ajustos dels dispositius digitalitzadors.
UF 2: preparació d’originals i procés de digitalització d’imatges fotogràfiques.
UF 3: tractament d’imatges fotogràfiques mitjançant aplicacions informàtiques.
UF 4: creació de muntatges digitals i gràfics vectorials.

Mòdul professional 9: processos finals fotogràfics

UF 1: gestió, realització i retoc de còpies fotogràfiques.
UF 2: acabat i presentació d’originals en suports físics i digitals.
UF 3: conservació, manteniment i arxiu d’imatges fotogràfiques.

Mòdul professional 10: enregistrament i edició de reportatges audiovisuals

UF 1: planificació, captació i registre audiovisual en realització de reportatges.
UF 2: edició de reportatges.

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

UF 1: incorporació al treball.
UF 2: prevenció de riscos laborals.

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul professional 13: projecte d’il·luminació, captació i tractament d’imatge

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres


  He llegit i accepto la Polí­tica de privacitat

  Actualitat