Protocol i mesures Covid-19

Protocol Covid-19

Mesures de Salut

Recomanacions de Salut

Gestió de casos

Autorització famílies gestió de casos

Declaració alumnes majors d’edat

Declaració alumnes menors d’edat