Instal·lacions interactives, projecte de síntesis dels alumnes de vídeo discjòquei i so

Avui s’han presentat els projectes de síntesis dels alumnes de segon curs de l’escola tècnica Ites. Els alumnes de vídeo, discjòquei i so, han posat en pràctica tot l’aprenentatge del curs i cada grup ha defensat un projecte que consistia en una instal·lació interactiva, seguint aquests criteris:

1. Planteja la realització d’una sessió d’animació musical i visual, analitzant les característiques tècniques i els mitjans disponibles a les instal·lacions.

2. Organitza la realització de la sessió d’animació musical i visual, identificant els processos i les actuacions necessaris. Criteris d’avaluació

3. Du a terme la sessió d’animació musical i visual amb la intervenció d’un grup musical en directe, valorant-ne els resultats i comprovant la qualitat i/o la funcionalitat, aplicant les normes de prevenció de riscos i de protecció del medi ambient.

4. Documenta las diferents fases de realització, especificant els processos, materials, programari i equipaments utilitzats, els coneixements aplicats i la informació cercada. Criteris d’avaluació

5. Defensa el projecte i la memòria tècnica seguint el procés establert.

INSTAL·LACIÓ VJD