MATRICULACIÓ

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR PER REALITZAR LA MATRÍCULA?

  • 1 fotografia mida DNI (nom i cognom al revers)
  • 1 fotocòpia del DNI (sense retallar)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària (sense retallar)
  • Títol o resguard dels estudis finalitzats (original i fotocòpia)

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ

Per a realitzar qualsevol sol·licitud de tramitació de convalidacions, certificacions d’estudi o sol·licitud de títols, entre d’altres, haureu de descarregar el formulari adequat, dels que trobareu a continuació, emplenar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre dins l’horari establert.

Aquestes sol·licituds requereixen un mínim de 48 hores per ser resoltes (a comptar des de la seva presentació a secretaria).

UFs PENDENTS

Per a realitzar qualsevol sol·licitud de UFs pendents, haureu de descarregar el formulari del vostre cicle formatiu, dels que trobareu a continuació, emplenar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre dins l’horari establert.

Aquestes sol·licituds requereixen un mínim de 48 hores per ser resoltes (a comptar des de la seva presentació a secretaria).