Matriculació

Matriculació oberta a partir del 27 de febrer

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR PER REALITZAR LA MATRÍCULA?

  • 1 fotografia mida DNI (nom i cognom al revers)
  • 1 fotocòpia del DNI (sense retallar)
  • nº compte (domiciliació bancària)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària (sense retallar)
  • Títol o resguard dels estudis finalitzats (original i fotocòpia)
  • Formulari de matrícula (descarregable en aquesta pàgina)

FORMULARI A PRESENTAR EL DIA DE LA MATRÍCULA

(Nota: En cas d’obrir el fitxer PDF amb Firefox, és possible que hi hagi problemes per editar ONLINE. A la part superior dreta del navegador s’habilitarà un botó per descarregar el fitxer. Un cop descarregat, obriu-lo i editeu.)

Tràmits i documentació

Per a realitzar qualsevol sol·licitud de tramitació de convalidacions, certificacions d’estudi o sol·licitud de títols, entre d’altres, haureu de descarregar el formulari adequat, dels que trobareu a continuació, emplenar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre dins l’horari establert.

UFs Pendents

Per a realitzar qualsevol sol·licitud de UFs pendents, haureu de descarregar el formulari del vostre cicle formatiu, dels que trobareu a continuació, emplenar-lo i presentar-lo a la secretaria del centre dins l’horari establert.

Aquestes sol·licituds requereixen un mínim de 48 hores per ser resoltes (a comptar des de la seva presentació a secretaria).