CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audiovisuals, espectacles i esdeveniments, assegurant el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

produccio_ites

Àmbit professional

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de la producció de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió, ràdio i new media) així com en la producció d’espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments).

Informació general
Dos anys (dos cursos acadèmics) 2000 hores

Horari
De dilluns a divendres de 8.30 h a 15 h

Titulació
Tècnic/a superior en producció d’audiovisuals i espectacles

Requisits d’accés
Títol de batxillerat.
Títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
Qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
Superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Ajudant de producció de cinema.
 • Ajudant de producció de vídeo.
 • Ajudant de producció de televisió.
 • Ajudant de producció d’animació.
 • Ajudant de producció de multimèdia.
 • Ajudant de producció de ràdio.
 • Cap de producció d’espectacles en viu i esdeveniments.
 • Ajudant de producció d’espectacles en viu i esdeveniments.
 • Gerent de companyia.

Mòduls professionals i unitats formatives

Mòdul professional 1: planificació de projectes audiovisuals

UF 1: valoració del projecte.
UF 2: desglossament dels recursos.
UF 3: caracterització dels recursos.
UF 4: planificació i valoració econòmica de projectes.

Mòdul professional 2: gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia

UF 1: gestió de recursos humans.
UF 2: gestió dels recursos tècnics i logístics.
UF 3: gestió d’estudis i localitzacions.
UF 4: gestió de recursos econòmics.
UF 5: gestió del registre i la producció.
UF 6: gestió dels processos d’acabat.

Mòdul professional 3: gestió de projectes de televisió i ràdio

UF 1: gestió de recursos humans i materials en informatius.
UF 2: gestió de recursos humans i materials en retransmissions.
UF 3: gestió de recursos humans i materials en programes d’entreteniment.
UF 4: gestió de recursos humans i materials en programes dramàtics.
UF 5: gestió de recursos humans i materials en projectes de ràdio.

Mòdul professional 4: planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments

UF 1: anàlisi del projecte.
UF 2: desglossament dels recursos tècnics.
UF 3: desglossament dels recursos humans.
UF 4: planificació i valoració econòmica de projectes.

Mòdul professional 5: gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments

UF 1: gestió de mitjans tècnics i del personal tècnic, artístic i convidats.
UF 2: gestió dels assajos i de la representació.
UF 3: gestió financera i processos de tancament de la producció.

Mòdul professional 6: planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments

UF 1: anàlisi del projecte.
UF 2: desglossament dels recursos tècnics.
UF 3: desglossament dels recursos humans.
UF 4: planificació i valoració econòmica de projectes.

Mòdul professional 7: mitjans tècnics audiovisuals i escènics

UF 1: equips d’il·luminació i escenotècnia.
UF 2: equipament de captació d’imatge.
UF 3: equips de so.
UF 4: mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera i sistemes d’emissió.
UF 5: equipament de postproducció en projectes audiovisuals i multimèdia.

Mòdul professional 8: administració i promoció d’audiovisuals i espectacles

UF 1: normativa legal.
UF 2: contractació de recursos humans, tècnics i materials.
UF 3: administració econòmica, comptable i fiscal de projectes.
UF 4: explotació comercial.
UF 5: promoció de projectes.

Mòdul professional 9: eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles

UF 1: eines informàtiques per a la presentació de projectes i de gestió dels guions
UF 2: eines informàtiques per a la planificació i valoració econòmica de projectes.

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

UF 1: incorporació al treball.
UF 2: prevenció de riscos laborals.

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul professional 12: projecte de producció d’audiovisuals i espectacles

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

Si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres


  He llegit i accepto la Polí­tica de privacitat

  Actualitat