CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i supervisar la preparació, la realització i el muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d’espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta.

audiovisual_ites

Àmbit professional

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de la producció i realització de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió i newmedia) i en el de la producció i realització d’espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments).

Informació general
Dos anys (dos cursos acadèmics) 2000 hores

Horari 
Matí o tarda de dill. a div. de 8.30 h a 15 h o de 15 h a 21.30 h

Titulació
Tècnic/a superior en realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

Requisits d’accés
Títol de batxillerat.
Títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
Qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
Superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Ajudant de direcció en cinema.
 • Ajudant de realització de vídeo.
 • Ajudant de realització de televisió.
 • Responsable d’àrea d’audiovisuals (en empreses alienes a l’activitat).
 • Muntador de cinema.
 • Editor muntador de vídeo.
 • Cap de regidoria.
 • Regidor d’espectacles en viu.
 • Regidor d’esdeveniments.
 • Regidor de parets.

Mòduls professionals i unitats formatives

Mòdul professional 1: planificació de la realització en cinema i vídeo

UF 1: planificació de la realització.
UF 2: guió i càsting.
UF 3: posada en escena.
UF 4: recursos de producció i pla de rodatge.

Mòdul professional 2: processos de realització en cinema i vídeo

UF 1: programació dels mitjans tècnics i humans.
UF 2: organització i control del rodatge.
UF 3: direcció d’assajos i proves.
UF 4: direcció de l’enregistrament.
UF 5: preparació per a la postproducció.

Mòdul professional 3: planificació de la realització en televisió

UF 1: estructura televisiva.
UF 2: escaletes de televisió i pla de treball.
UF 3: gestió dels recursos per a un programa de televisió.
UF 4: planificació multicàmera de la posada en escena.

Mòdul professional 4: processos de realització en televisió

UF 1: configuració dels equips tècnics del control.
UF 2: pla de treball i minutatge.
UF 3: assaig i realització multicàmera.

Mòdul professional 5: planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals

UF 1: teoria i tècnica del muntatge.
UF 2: formats i equips de postproducció.
UF 3: preparació i captura dels materials de muntatge. 35 hores UF 4: tècniques i eines de generació d’efectes i grafisme.

Mòdul professional 6: realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals

UF 1: configuració i manteniment dels equips.
UF 2: realització de la postproducció.
UF 3: generació i introducció d’efectes.
UF 4: processos per a l’acabat i generació del màster.

Mòdul professional 7: planificació de la regidoria d’espectacles i esdeveniments

UF 1: projecte escènic.
UF 2: posada en escena i planificació d’assajos.
UF 3: documentació i adaptació de l’espectacle a nous espais.

Mòdul professional 8: processos de regidoria d’espectacles i esdeveniments

UF 1: preparació dels recursos tècnics i humans.
UF 2: direcció i coordinació d’equips.
UF 3: coordinació i execució de l’espectacle.
UF 4: tancament i valoració de l’espectacle.

Mòdul professional 9: mitjans tècnics audiovisuals i escènics

UF 1: equips d’il·luminació i escenotècnia.
UF 2: equipament de captació d’imatge.
UF 3: equips de so.
UF 4: mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera i sistemes d’emissió.
UF 5: equipament de postproducció en projectes audiovisuals i multimèdia.

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

UF 1: incorporació al treball.
UF 2: prevenció de riscos laborals.

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul professional 12: projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

Si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres


  He llegit i accepto la Polí­tica de privacitat

  Actualitat