CFGS So per a audiovisuals i espectacles

La competència general d’aquest títol consisteix a definir, planificar i supervisar la instal·lació, la captació, l’enregistrament, el control, l’emissió, la postproducció i la reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant-ne i assegurant-ne la qualitat tècnica i formal.

so_ites

Àmbit professional

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector audiovisual, radiofònic, discogràfic, de l’espectacle, d’esdeveniments i d’instal·lació d’estructures fixes i efímeres de sonorització en recintes acotats.

Informació general
Dos anys (dos cursos acadèmics) 2000 hores

Horari
De dilluns a divendres de 15 h a 21.30 h

Titulació
Tècnic/a superior en so per a audiovisuals i espectacles

Requisits d’accés
Títol de batxillerat.
Títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
Qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
Superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles.
 • Personal tècnic de so de cinema i audiovisuals.
 • Personal tècnic de so directe.
 • Personal tècnic d’enregistrament de so en estudi.
 • Personal tècnic d’enregistrament musical.
 • Personal tècnic de so per a PA (public address).
 • Personal tècnic de monitors de so.
 • Personal tècnic de sistemes de so.
 • Personal tècnic de so en sistemes sense fils.
 • Personal tècnic en sistemes de microfonia.
 • Especialista de so.
 • Personal muntador i editor de so.
 • Personal mesclador i masteritzador de so.

Mòduls professionals i unitats formatives

Mòdul professional 1: planificació de projectes de so

UF 1: planificació i recursos tècnics i humans en projectes de so.
UF 2: elaboració i gestió de projectes de so.

Mòdul professional 2: instal·lacions de so

UF 1: acústica i preinstal·lació d’equips i accessoris en localitzacions.
UF 2: muntatge, desmuntatge i normativa de prevenció.
UF 3: connexió d’equips i comprovació de les instal·lacions.
UF 4: manteniment d’equips i sistemes.

Mòdul professional 3: so per a audiovisuals

UF 1: tecnologia i tècniques microfòniques i transmissió sense fils.
UF 2: sistemes d’intercomunicació i monitoratge d’àudio.
UF 3: captació, mescla i emissió de ràdio i televisió.
UF 4: tècniques d’enregistrament de so.

Mòdul professional 4: control de so en directe

UF 1: elecció, ubicació i configuració de la microfonia i fonts sonores.
UF 2: ajustos tècnics de la cadena d’àudio.
UF 3: control de la mescla i processat dels senyals.

Mòdul professional 5: enregistrament en estudi

UF 1: ajustos tècnics a la cadena d’àudio i captació d’instruments en estudi.
UF 2: tècniques d’enregistrament en estudi i protocols MIDI.
UF 3: edició, mescla i mastering de produccions musicals.

Mòdul professional 6: ajustos de sistemes de sonorització

UF 1: adaptació dels sistemes de sonorització a espais acotats.
UF 2: ajust dels subsistemes de sonorització.
UF 3: anàlisi i avaluació de la resposta de sistemes de so.
UF 4: posada en marxa de sistemes de sonorització.

Mòdul professional 7: postproducció de so

UF 1: preparació de la postproducció de so.
UF 2: muntatge de projectes de so.
UF 3: mescla i masterització de so.

Mòdul professional 8: electroacústica

UF 1: instal·lació elèctrica per a sistemes de so.
UF 2: electrònica aplicada a instal·lacions de so.
UF 3: altaveus i caixes acústiques.
UF 4: connexió de sistemes analògics i digitals d’àudio.

Mòdul professional 9: comunicació i expressió sonora

UF 1: disseny i ambientació sonora i musical.
UF 2: audició activa i locució.
UF 3: disseny de la banda sonora.
UF 4: elaboració de guions tècnics de so.

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

UF 1: incorporació al treball.
UF 2: prevenció de riscos laborals.

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul professional 12: projecte de so per a audiovisuals i espectacles

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

Si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres


  He llegit i accepto la Polí­tica de privacitat