Què és el cicle de Vídeo Discjòquei i So?

En aquest cicle aprendràs a definir la forma i el contingut, els mitjans humans i materials per a la realització de sessions d’animació musical i visual.

 

T’ensenyarà les tècniques per saber muntar, connectar i desmuntar equips de so, imatge i il·luminació en projectes de so i d’animació musical i visual. Seràs capaç de captar, editar i preparar arxius musicals i visuals d’imatge fixe i mòbil per realitzar la mescla directa, edició, enregistrament i reproducció de tota mena de projectes audiovisuals.

T’agradaria iniciar-te en el món audiovisual?

Deixa'ns el teu contacte i et facilitarem més informació


Continguts del cicle de video discjòquei i so

 • Equips de so
 • Presa i edició d'imatge
 • Gravació de so
 • Preparació de material audiovisual
 • Control, edició i mescla de so
 • Instal·lació musical
 • Instal·lació visual
 • Anglès tècnic
 • Incorporació al treball i riscos laborals
 • Equips de so
 • Presa i edició d'imatge
 • Gravació de so
 • Preparació de material audiovisual
 • Control, edició i mescla de so
 • Instal·lació musical
 • Instal·lació visual
 • Anglès tècnic
 • Incorporació al treball i riscos laborals

Percentatges dels continguts en el cicle.

Deixa'ns el teu contacte i et facilitarem més informació


Imatge i So

Durant els dos anys que dura el cicle es treballen els diferents camps de la imatge i el del so.

 
Vídeo Discjòquei i So és el nom amb que ensenyament ha batejat l’únic cicle de grau mitjà de la família d’imatge i so.

El contingut d’aquest cicle lliura les bases a l’alumne en l’àmbit audiovisual perquè pugui o bé entrar en el món laboral com assistent, o bé aprofundir en el coneixement d’aquella àrea en què tingui més interès continuant els seus estudis amb un grau superior.

Es tracta per tant una part molt important relacionada amb el so, el senyal, l’enregistrament o l’emissió, però també amb la imatge, ja sigui amb presa fotogràfica com de vídeo i el seu posterior tractament.

Com que els àmbits en els quals es treballa en aquest cicle són molt amplis, l’alumne pot, a partir de finals del primer curs, concretar amb el departament de pràctiques en quin sector vol desenvolupar aquestes pràctiques.

D’aquesta manera l’alumne pot encaminar-se més cap a la imatge o el so segons sigui la seva preferència.

Una vegada finalitzats els estudis l’alumne d’Ites pot incorporar-se a l’entorn laboral o bé continuar amb la seva formació a Ites en aquell cicle de grau superior que més li escaigui.

Al centre s’imparteixen tots els cicles de grau superior de la família d’imatge i so.

 • Il·luminació, captació i tractament d’imatge
 • So per audiovisuals i espectacles
 • Realització de projectes audiovisuals i espectacles
 • Producció d’audiovisuals i espectacles
 • Animació 3D, Videojocs i Entorns interactius

Projectes de Grau Mig

Alguns dels projectes dels alumnes del cicle de Vídeo discjòquei i so

Equip de professionals

La configuració de les unitats formatives permet al centre impartir cada una d’elles amb el professorat més adequat, especialista en cada una de les àrees, la majoria d’ells en actiu en el sector.

Raul Zamorano

Raül Zamorano

Cap curricular
MarcRamos

Marc Ramos

Docent
Blanca

Blanca Serrano

Docent
Toni Gutierrez

Toni Gutierrez

Docent
Alex Aznar

Alex Aznar

Docent
Marc Traver

Marc Traver

Docent
Olga

Olga Elias

Docent
Marcos Miguelez

Marcos Miguelez

Docent
MArc Palet

Marc Palet

Docent
Riera

J.M. Riera

Docent
Edu Navarro

Eduardo Navarro

Docent
Angel Sardá

Ángel Sardá

Docent
Aleix Ramisa

Aleix Ramisa

Docent