CFGM Vídeo, discjòquei i so

La competència general d’aquest títol consisteix a fer sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

vídeo_discjòquei_ites

Àmbit professional

Aquest professional exercirà l’activitat en l’àmbit del so per a produccions de cinema, vídeo, televisió, multimèdia, ràdio, indústria discogràfica, espectacles i instal·lacions fixes de sonorització en grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, televisions, productores de cinema i vídeo, emissores de ràdio, productores discogràfiques, empreses de doblatge, empreses de sonorització i productores d’espectacles i en empreses dedicades a la producció d’esdeveniments musicals públics, com ara bars musicals, discoteques, sales de festa, sales de ball, sales de concerts o festivals, així com en esdeveniments no estrictament musicals com ara desfilades de moda, presentacions publicitàries o fires de mostres i en grans, mitjanes i petites empreses, per compte propi o aliè dedicades al tractament digital d’imatges.

Informació general
Dos anys (dos cursos acadèmics) 2000 hores

Horari 
Matí o tarda de dill. a div. de 8.30 h a 15 h o de 15 h a 21.30 h

Titulació
Tècnic/a en vídeo, discjòquei i so

Requisits d’accés
Títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
Títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
Títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

El grau mitjà en vídeo, discjòquei i so és un primer pas en el món de l’audiovisual.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Ajudant de so en televisió.
 • Microfonista de cinema i vídeo.
 • Microfonista de concerts musicals.
 • Microfonista d’espectacles escènics.
 • Ajudant de muntatge de so en cinema.
 • Discjòquei.
 • Vídeo-joquei.
 • Vídeo discjòquei
 • Light-joquei.
 • Retocador fotogràfic digital.

Mòduls professionals i unitats formatives

Mòdul professional 1: instal·lació i muntatge d’equips de so

UF 1: infraestructures de so.
UF 2: preinstal·lació elèctrica de sistemes sonors.
UF 3: muntatge de sistemes de so.
UF 4: connexió i manteniment en instal·lacions de so.

Mòdul professional 2: captació i enregistrament de so

UF 1: sistemes de captació de so.
UF 2: configuració del sistema de captació de so en produccions audiovisuals.
UF 3: captació de so en produccions audiovisuals.
UF 4: captació de so en directe.

Mòdul professional 3: control, edició i mescla de so

UF 1: ajust d’equips i de programari de control, edició i mescla.
UF 2: configuració de sistemes d’edició de so gravat.
UF 3: realització i control de la mescla i el processat d’àudio.
UF 4: muntatge i configuració de monitoratge.
UF 5: planificació de projectes sonors.

Mòdul professional 4: preparació de sessions de videodiscjòquei

UF 1: selecció de tipologies musicals.
UF 2: selecció de materials visuals.
UF 3: elaboració de catàlegs de mitjans.
UF 4: tècniques de programació de sales.
UF 5: tècniques de promoció.

Mòdul professional 5: animació musical en viu

UF 1: organització d’arxius d’àudio.
UF 2: planificació de la sessió.
UF 3: instal·lació dels equips.
UF 4: tècniques de mescla a sala.
UF 5: tècniques de mescla per a programes de ràdio.

Mòdul professional 6: animació visual en viu

UF 1: realització de visuals.
UF 2: instal·lació i configuració de l’equip d’imatge.
UF 3: instal·lació i configuració de l’equip luminotècnic.
UF 4: mescla visual en viu.
UF 5: actuació luminotècnica en viu.

Mòdul professional 7: presa i edició digital d’imatge

UF 1: digitalització d’originals analògics.
UF 2: captació d’imatges digitals.
UF 3: tractament i edició d’imatges de mapa de bits.
UF 4: tractament i edició d’imatges vectorials.
UF 5: edició de peces visuals per a sessions d’animació musical i visual.

Mòdul professional 8: formació i orientació laboral

UF 1: incorporació al treball.
UF 2: prevenció de riscos laborals.

Mòdul professional 9: empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul professional 10: anglès tècnic

Mòdul professional 11: síntesi

Mòdul professional 12: formació en centres de treball

Si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres


  He llegit i accepto la Polí­tica de privacitat

  Actualitat